Używane wytaczarki 39

Wszystkie kategorie


Przejazd w osi X (wzdłużny) 3000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 800 mm
Szerokość stołu 1800 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 2000 mm
Długość stołu 1800 mm
Max. waga elementu obrabianego 12000 kg

Przejazd w osi X (wzdłużny) 1600 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1600 mm
Szerokość stołu 1250 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1250 mm
Długość stołu 1400 mm
Max. waga elementu obrabianego 2500 kg

Przejazd w osi X (wzdłużny) 1350 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1000 mm
Szerokość stołu 1200 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1700 mm
Długość stołu 1450 mm
Średnica wrzeciona 110 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 5500 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 2000 mm
Średnica wrzeciona 130 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 850 mm
Max. waga elementu obrabianego 15000 kg
Po remoncie nie

Przejazd w osi X (wzdłużny) 8000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1600 mm
Szerokość stołu 2000 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 3150 mm
Długość stołu 2500 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 2500 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 900 mm
Szerokość stołu 1480 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1400 mm
Długość stołu 1480 mm
Średnica wrzeciona 125 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 6400 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1570 mm
Max. prędkość wrzeciona 8000 rpm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 2500 mm
Max. waga elementu obrabianego 16000 kg
Moc silnika wrzeciona 22 kW

Przejazd w osi X (wzdłużny) 1000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1600 mm
Szerokość stołu 1000 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1250 mm
Długość stołu 1150 mm
Max. waga elementu obrabianego 2500 kg

Przejazd w osi X (wzdłużny) 6000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 900 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 3000 mm
Po remoncie nie

Przejazd w osi X (wzdłużny) 2400 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 800 mm
Szerokość stołu 4000 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1570 mm
Długość stołu 3000 mm
Średnica wrzeciona 110 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 1250 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1600 mm
Szerokość stołu 1250 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1250 mm
Długość stołu 1250 mm
Średnica wrzeciona 100 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 3000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1600 mm
Max. prędkość wrzeciona 800 rpm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 2500 mm
Średnica wrzeciona 160 mm
Po remoncie nie

Przejazd w osi X (wzdłużny) 2000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 800 mm
Szerokość stołu 1800 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 2000 mm
Długość stołu 1800 mm
Max. waga elementu obrabianego 12000 kg

Przejazd w osi X (wzdłużny) 5000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1600 mm
Max. prędkość wrzeciona 630 rpm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 4000 mm
Średnica wrzeciona 200 mm
Moc silnika wrzeciona 77 kW

Przejazd w osi X (wzdłużny) 4700 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1800 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1000 mm
Po remoncie nie

Przejazd w osi X (wzdłużny) 1000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1250 mm
Szerokość stołu 1000 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1000 mm
Długość stołu 1000 mm
Średnica wrzeciona 75 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 2500 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 900 mm
Szerokość stołu 1480 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1400 mm
Długość stołu 1480 mm
Średnica wrzeciona 125 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 1000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1250 mm
Szerokość stołu 2000 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 2000 mm
Długość stołu 2500 mm
Max. waga elementu obrabianego 16000 kg

Przejazd w osi X (wzdłużny) 2000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1250 mm
Moc silnika wrzeciona  kW
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 2000 mm
Max. prędkość wrzeciona 1000 rpm
Po remoncie nie

Przejazd w osi X (wzdłużny) 8000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 650 mm
Max. prędkość wrzeciona 2500 rpm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 2000 mm
Średnica wrzeciona 110 mm
Moc silnika wrzeciona 22 kW
Używane wytaczarki
Używane wytaczarki
Używane wytaczarki
Ta strona jest również dostępna w języku angielskim
This page also exists in English