Używane wytaczarki stołowe 113

Wszystkie kategorie


Przejazd w osi X (wzdłużny) 2000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1000 mm
Długość stołu 1600 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1600 mm
jig type nie
Szerokość stołu 1800 mm

jig type nie
Max. prędkość wrzeciona 200 rpm
Średnica wrzeciona 914.4 mm
Po remoncie nie

Przejazd w osi X (wzdłużny) 1550 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1500 mm
Długość stołu 1200 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1200 mm
jig type nie
Szerokość stołu 1200 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 2000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1250 mm
Długość stołu 1800 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 2000 mm
jig type nie
Szerokość stołu 1800 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 1250 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 950 mm
Długość stołu 1120 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1100 mm
jig type nie
Szerokość stołu 1000 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 610 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 460 mm
Długość stołu 790 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 410 mm
jig type nie
Szerokość stołu 600 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 1700 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 2000 mm
Długość stołu 1700 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1600 mm
jig type nie
Szerokość stołu 1200 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 1600 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1250 mm
Długość stołu 1250 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1250 mm
jig type nie
Szerokość stołu 1400 mm

Przejazd w osi Y (poprzeczny) 2000 mm
Długość stołu 812.5 mm
Średnica wrzeciona 75 mm
jig type nie
Szerokość stołu 2812.5 mm
Po remoncie nie

Przejazd w osi X (wzdłużny) 2000 mm
jig type nie
Szerokość stołu 1400 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1120 mm
Długość stołu 1400 mm
Max. waga elementu obrabianego 12000 kg

Przejazd w osi X (wzdłużny) 2000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 2000 mm
Długość stołu 1800 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1250 mm
jig type nie
Szerokość stołu 1600 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 1250 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1120 mm
Długość stołu 1250 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1250 mm
jig type nie
Szerokość stołu 1250 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 800 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1000 mm
Długość stołu 1000 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 800 mm
jig type nie
Szerokość stołu 800 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 1000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1250 mm
Długość stołu 1000 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1000 mm
jig type nie
Szerokość stołu 1120 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 2000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1250 mm
Długość stołu 1250 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1600 mm
jig type nie
Szerokość stołu 1600 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 900 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 635 mm
Długość stołu 1020 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 600 mm
jig type nie
Szerokość stołu 860 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 4000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 2500 mm
Długość stołu 2500 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 1000 mm
jig type nie
Szerokość stołu 4500 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 4000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 1500 mm
Długość stołu 4500 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 700 mm
jig type nie
Szerokość stołu 3000 mm

jig type nie
Szerokość stołu 900 mm
Rok remontu 2016
Długość stołu 1200 mm
Po remoncie tak
Ta strona jest również dostępna w języku angielskim
This page also exists in English