Używane wycinarki drutowe 42

Kategorie


Przejazd w osi X (wzdłużny) 320 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 116 mm
Max. szerokość elementu 520 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 220 mm
Max. długość elementu 900 mm
Max. wysokość elementu 270 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 630 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 162 mm
Max. szerokość elementu 710 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 400 mm
Max. długość elementu 1200 mm
Max. wysokość elementu 360 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 400 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 400 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 250 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 400 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 250 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 300 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 320 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 135 mm
Max. wysokość elementu 150 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 220 mm
Typ CNC Charmilles

Przejazd w osi X (wzdłużny) 400 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 400 mm
Max. szerokość elementu 500 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 250 mm
Max. długość elementu 850 mm
Max. waga elementu 500 kg

Przejazd w osi X (wzdłużny) 320 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 116 mm
Automatyczny podajnik Tak
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 220 mm
Typ CNC

Przejazd w osi X (wzdłużny) 350 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 300 mm
Max. szerokość elementu 530 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 250 mm
Max. długość elementu 780 mm
Max. waga elementu 500 kg

Przejazd w osi X (wzdłużny) 350 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 250 mm
Max. szerokość elementu 680 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 250 mm
Max. długość elementu 820 mm
Max. waga elementu 400 kg

Przejazd w osi X (wzdłużny) 628 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 158 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 398 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 600 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 450 mm
Długość zbiornika 1220 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 400 mm
Max. waga elementu 100 kg
Szerokość zbiornika 795 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 400 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 400 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 250 mm
Typ CNC

Przejazd w osi X (wzdłużny) 400 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 400 mm
Max. szerokość elementu 500 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 250 mm
Max. długość elementu 850 mm
Max. waga elementu 1000 kg

Przejazd w osi X (wzdłużny) 350 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 250 mm
Max. szerokość elementu 680 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 250 mm
Max. długość elementu 820 mm
Max. waga elementu 400 kg

Przejazd w osi X (wzdłużny) 400 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 400 mm
Max. szerokość elementu 500 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 250 mm
Max. długość elementu 850 mm
Max. waga elementu 1000 kg

Wycinarka drutowa Charmilles ROBOFIL 300 Zweryfikowany sprzedawca


Max. długość elementu 400 mm
Max. szerokość elementu 250 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 400 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 400 mm
Automatyczny podajnik Nie
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 250 mm
Typ CNC

Przejazd w osi X (wzdłużny) 318 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 114 mm
Max. szerokość elementu 510 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 218 mm
Max. długość elementu 1130 mm
Max. waga elementu 260 kg
Uzywane elektrodrążarki / EDM / wycinarki drutowe / drążarki drutowe: x do max. 500mm
Uzywane elektrodrążarki / EDM / wycinarki drutowe / drążarki drutowe: x do max. 500mm
Uzywane elektrodrążarki / EDM / wycinarki drutowe / drążarki drutowe: x do max. 500mm
Ta strona jest również dostępna w języku angielskim
This page also exists in English