Uzywane elektrodrążarki wgłębne (x od 0 do 500mm) 3

Kategorie


Przejazd w osi X (wzdłużny) 500 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 450 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 300 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 525 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 375 mm
Typ CNC
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 400 mm
Typ CNC
Długość stołu 730 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 300 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 300 mm
Typ CNC
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 200 mm
Wysokość zbiornika 480 mm
Typ CNC Heidenhain TNC 360 Erocom
Uzywane elektrodrążarki wgłęgbne / drążarki wgłębne / do matryc / EDM: x od 0 do 500mm
Uzywane elektrodrążarki wgłęgbne / drążarki wgłębne / do matryc / EDM: x od 0 do 500mm
Uzywane elektrodrążarki wgłęgbne / drążarki wgłębne / do matryc / EDM: x od 0 do 500mm
Ta strona jest również dostępna w języku angielskim
This page also exists in English