Uzywane elektrodrążarki wgłębne (x od 0 do 500mm) 95

Wszystkie kategorie


Przejazd w osi X (wzdłużny) 500 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 450 mm
Szerokość zbiornika 870 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 400 mm
Długość zbiornika 1230 mm
Wysokość zbiornika 450 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 500 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 350 mm
Szerokość zbiornika 650 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 350 mm
Długość zbiornika 860 mm
Wysokość zbiornika 315 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 400 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 400 mm
Typ CNC
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 300 mm
Typ CNC
Długość stołu 910 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 320 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 255 mm
Max. długość elementu 650 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 220 mm
Typ CNC
Max. szerokość elementu 450 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 500 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 500 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 350 mm
Typ CNC

Przejazd w osi X (wzdłużny) 300 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 250 mm
Szerokość zbiornika 800 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 225 mm
Długość zbiornika 540 mm
Wysokość zbiornika 325 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 600 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 400 mm
Szerokość zbiornika 550 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 400 mm
Długość zbiornika 900 mm
Wysokość zbiornika 300 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 900 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 405 mm
Typ CNC POCON 60 control
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 680 mm
Typ CNC
Długość stołu 1200 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 305 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 250 mm
Szerokość zbiornika 500 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 205 mm
Długość zbiornika 900 mm
Wysokość zbiornika 300 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 250 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 250 mm
Szerokość zbiornika 200 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 200 mm
Długość zbiornika 300 mm
Typ Manualny

Przejazd w osi X (wzdłużny) 400 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 320 mm
Szerokość zbiornika 630 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 300 mm
Długość zbiornika 1200 mm
Wysokość zbiornika 352 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 200 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 300 mm
Szerokość zbiornika 500 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 300 mm
Długość zbiornika 800 mm
Typ CNC

Przejazd w osi X (wzdłużny) 400 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 300 mm
Typ CNC AGIE
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 400 mm
Typ CNC
Długość stołu 400 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 300 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 300 mm
Szerokość zbiornika 600 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 400 mm
Długość zbiornika 500 mm
Wysokość zbiornika 300 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 650 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 400 mm
Szerokość zbiornika 750 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 400 mm
Długość zbiornika 1100 mm
Wysokość zbiornika 440 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 525 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 375 mm
Typ CNC
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 400 mm
Typ CNC
Długość stołu 730 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 500 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 500 mm
Szerokość zbiornika 630 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 350 mm
Długość zbiornika 800 mm
Typ CNC
Uzywane elektrodrążarki wgłęgbne / drążarki wgłębne / do matryc / EDM: x od 0 do 500mm
Uzywane elektrodrążarki wgłęgbne / drążarki wgłębne / do matryc / EDM: x od 0 do 500mm
Uzywane elektrodrążarki wgłęgbne / drążarki wgłębne / do matryc / EDM: x od 0 do 500mm
Ta strona jest również dostępna w języku angielskim
This page also exists in English