Uzywane elektrodrążarki wgłębne (x od 0 do 500mm) 94

Wszystkie kategorie


Przejazd w osi X (wzdłużny) 680 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 700 mm
Długość stołu 900 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 790 mm
Typ CNC
Szerokość stołu 650 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 525 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 375 mm
Typ CNC
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 400 mm
Typ CNC
Długość stołu 730 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 500 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 500 mm
Szerokość zbiornika 630 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 350 mm
Długość zbiornika 800 mm
Typ CNC

Przejazd w osi X (wzdłużny) 620 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 400 mm
Szerokość zbiornika 600 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 420 mm
Długość zbiornika 1000 mm
Wysokość zbiornika 400 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 600 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 300 mm
Szerokość zbiornika 800 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 400 mm
Długość zbiornika 1200 mm
Wysokość zbiornika 400 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 500 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 260 mm
Szerokość zbiornika 700 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 400 mm
Długość zbiornika 1250 mm
Wysokość zbiornika 500 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 500 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 500 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 350 mm
Typ CNC

Przejazd w osi X (wzdłużny) 400 mm
Typ CNC
Szerokość stołu 400 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 300 mm
Długość stołu 650 mm
Max. wysokość elementu 265 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 300 mm
Długość zbiornika 600 mm
Wysokość zbiornika 225 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 150 mm
Szerokość zbiornika 400 mm
Typ CNC

Przejazd w osi X (wzdłużny) 400 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 300 mm
Szerokość zbiornika 500 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 300 mm
Długość zbiornika 650 mm
Wysokość zbiornika 340 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 300 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 200 mm
Szerokość zbiornika 500 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 200 mm
Długość zbiornika 750 mm
Wysokość zbiornika 337 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 300 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 200 mm
Szerokość zbiornika 500 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 200 mm
Długość zbiornika 750 mm
Wysokość zbiornika 337 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 300 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 350 mm
Typ CNC
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 400 mm
Typ Manualny
Długość stołu 320 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 300 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 250 mm
Szerokość zbiornika 520 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 250 mm
Długość zbiornika 760 mm
Wysokość zbiornika 360 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 1000 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 500 mm
Typ CNC AGIECOM
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 600 mm
Typ CNC
Długość stołu 1500 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 200 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 300 mm
Szerokość zbiornika 500 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 300 mm
Długość zbiornika 800 mm
Typ CNC

Przejazd w osi X (wzdłużny) 300 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 300 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 200 mm
Wydajność generatora 57 A
Uzywane elektrodrążarki wgłęgbne / drążarki wgłębne / do matryc / EDM: x od 0 do 500mm
Uzywane elektrodrążarki wgłęgbne / drążarki wgłębne / do matryc / EDM: x od 0 do 500mm
Uzywane elektrodrążarki wgłęgbne / drążarki wgłębne / do matryc / EDM: x od 0 do 500mm
Ta strona jest również dostępna w języku angielskim
This page also exists in English