Uzywane elektrodrążarki wgłębne (x od 0 do 500mm) 112

Kategorie


Przejazd w osi X (wzdłużny) 350 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 350 mm
Szerokość zbiornika 610 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 250 mm
Długość zbiornika 850 mm
Wysokość zbiornika 400 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 600 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 400 mm
Szerokość zbiornika 800 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 400 mm
Długość zbiornika 1200 mm
Wysokość zbiornika 500 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 350 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 250 mm
Szerokość stołu 400 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 250 mm
Długość stołu 600 mm
Max. waga elementu obrabianego 550 kg

Przejazd w osi Z (pionowy) 200 mm
Szerokość stołu 400 mm
Długość stołu 200 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 450 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 320 mm
Szerokość stołu 450 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 300 mm
Długość stołu 600 mm
Max. długość elementu 800 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 600 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 450 mm
Szerokość zbiornika 775 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 400 mm
Długość zbiornika 1200 mm
Wysokość zbiornika 385 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 500 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 500 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 350 mm
Max. waga elementu obrabianego 200 kg

Przejazd w osi X (wzdłużny) 525 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 375 mm
Typ CNC
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 400 mm
Typ CNC
Długość stołu 730 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 500 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 350 mm
Szerokość zbiornika 750 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 700 mm
Długość zbiornika 1300 mm
Wysokość zbiornika 410 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 600 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 500 mm
Typ CNC CHARMILLES PILOT EXPERT 2
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 800 mm
Typ CNC
Długość stołu 1200 mm

Wycinarka drutowa Pronto 5035 Zweryfikowany sprzedawca

Wycinarka drutowa Pronto 5035 Zweryfikowany sprzedawca


Przejazd w osi X (wzdłużny) 350 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 200 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 300 mm
Wydajność generatora 20 A

Przejazd w osi X (wzdłużny) 300 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 150 mm
Szerokość zbiornika 480 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 250 mm
Długość zbiornika 980 mm
Wysokość zbiornika 300 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 200 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 100 mm
Szerokość zbiornika 350 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 120 mm
Długość zbiornika 520 mm
Wysokość zbiornika 180 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 350 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 300 mm
Szerokość zbiornika 550 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 250 mm
Długość zbiornika 800 mm
Wysokość zbiornika 350 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 300 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 250 mm
Szerokość zbiornika 520 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 250 mm
Długość zbiornika 740 mm
Wysokość zbiornika 345 mm

Przejazd w osi X (wzdłużny) 300 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 300 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 200 mm
Max. waga elementu obrabianego 200 kg

Przejazd w osi X (wzdłużny) 400 mm
Przejazd w osi Z (pionowy) 460 mm
Szerokość zbiornika 600 mm
Przejazd w osi Y (poprzeczny) 300 mm
Długość zbiornika 950 mm
Wysokość zbiornika 300 mm

Przejazd w osi Z (pionowy) 150 mm
Typ CNC FANUC Series 16-W
Szerokość stołu 200 mm
Typ CNC
Długość stołu 300 mm
Max. długość elementu 680 mm
Uzywane elektrodrążarki wgłęgbne / drążarki wgłębne / do matryc / EDM: x od 0 do 500mm
Uzywane elektrodrążarki wgłęgbne / drążarki wgłębne / do matryc / EDM: x od 0 do 500mm
Uzywane elektrodrążarki wgłęgbne / drążarki wgłębne / do matryc / EDM: x od 0 do 500mm
Ta strona jest również dostępna w języku angielskim
This page also exists in English