Uzywane centra obróbcze - pionowe 79

Wszystkie kategorie


Przesuw w osi X 800 mm
Przesuw w osi Z 510 mm
Rodzaj CNC CNC MSC-521MB
Przesuw w osi Y 410 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 1100 mm

Przesuw w osi X 700 mm
Przesuw w osi Z 400 mm
Rodzaj CNC Controller F-160i-M
Przesuw w osi Y 500 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 1100 mm

Przesuw w osi X 420 mm
Przesuw w osi Z 250 mm
Rodzaj CNC MSC-802m
Przesuw w osi Y 360 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 600 mm

Przesuw w osi X 1020 mm
Przesuw w osi Z 510 mm
Rodzaj CNC MSG 501
Przesuw w osi Y 510 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 1320 mm

Przesuw w osi X 500 mm
Przesuw w osi Z 400 mm
Rodzaj CNC SIEMENS 810 D
Przesuw w osi Y 450 mm
Stół obrotowy (4th axis) tak
Długość stołu 630 mm

Przesuw w osi X 800 mm
Przesuw w osi Z 510 mm
Rodzaj CNC CELOS
Przesuw w osi Y 530 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 1100 mm

Przesuw w osi X 500 mm
Przesuw w osi Z 400 mm
Rodzaj CNC
Przesuw w osi Y 450 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 700 mm

Przesuw w osi X 640 mm
Przesuw w osi Z 500 mm
Rodzaj CNC HeidenHain iTNC530
Przesuw w osi Y 600 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 850 mm

Przesuw w osi X 640 mm
Przesuw w osi Z 500 mm
Rodzaj CNC HeidenHain iTNC530
Przesuw w osi Y 600 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 850 mm

Przesuw w osi X 1050 mm
Przesuw w osi Z 560 mm
Rodzaj CNC
Przesuw w osi Y 540 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 1200 mm

Przesuw w osi X 800 mm
Przesuw w osi Z 510 mm
Rodzaj CNC MSX 853-4
Przesuw w osi Y 530 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Magazyn narzędzi 30

Przesuw w osi X 2600 mm
Przesuw w osi Z 700 mm
Rodzaj CNC TNC 530i
Przesuw w osi Y 700 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Magazyn narzędzi 60

Przesuw w osi X 600 mm
Przesuw w osi Z 460 mm
Rodzaj CNC MSG-501
Przesuw w osi Y 430 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 900 mm

Przesuw w osi X 760 mm
Przesuw w osi Z 450 mm
Rodzaj CNC
Przesuw w osi Y 450 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 900 mm

Przesuw w osi X 1350 mm
Przesuw w osi Z 660 mm
Rodzaj CNC
Przesuw w osi Y 640 mm
Stół obrotowy (4th axis) tak
Długość stołu 1500 mm

Przesuw w osi X 560 mm
Przesuw w osi Z 500 mm
Rodzaj CNC Fanuc
Przesuw w osi Y 500 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Magazyn narzędzi 300

Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 2500 mm
Magazyn narzędzi 40
Rodzaj CNC Fanuc MFM5
Szerokość stołu 800 mm
Uchwyt BT50
Uzywane centra obróbkowe - pionowe
Uzywane centra obróbkowe - pionowe
Uzywane centra obróbkowe - pionowe
Ta strona jest również dostępna w języku angielskim
This page also exists in English