Uzywane centra obróbcze - pionowe 12

Kategorie


Przesuw w osi X 305 mm
Przesuw w osi Z 305 mm
Rodzaj CNC FANUC 0T
Przesuw w osi Y 254 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 315 mm

Przesuw w osi X 734 mm
Przesuw w osi Z 609 mm
Rodzaj CNC Fanuc 16i
Przesuw w osi Y 609 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 400 mm

Przesuw w osi X 585 mm
Przesuw w osi Z 460 mm
Rodzaj CNC Fanuc OM
Przesuw w osi Y 430 mm
Stół obrotowy (4th axis) tak
Magazyn narzędzi 24

Przesuw w osi X 305 mm
Przesuw w osi Z 305 mm
Rodzaj CNC i80MB
Przesuw w osi Y 254 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 460 mm

Przesuw w osi X 900 mm
Przesuw w osi Z 810 mm
Rodzaj CNC
Przesuw w osi Y 760 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Magazyn narzędzi 100

Przesuw w osi X 700 mm
Przesuw w osi Z 500 mm
Rodzaj CNC FANUC 0-M
Przesuw w osi Y 450 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 500 mm

Przesuw w osi X 760 mm
Przesuw w osi Z 460 mm
Rodzaj CNC Fanuc series 16i-MB
Przesuw w osi Y 455 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 864 mm

Przesuw w osi X 800 mm
Przesuw w osi Z 510 mm
Rodzaj CNC Arumatic-Jr
Przesuw w osi Y 610 mm
Stół obrotowy (4th axis) tak
Długość stołu 600 mm

Przesuw w osi X 760 mm
Przesuw w osi Z 460 mm
Rodzaj CNC Fanuc 16i MB
Przesuw w osi Y 455 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 410 mm

Przesuw w osi X 510 mm
Przesuw w osi Z 460 mm
Rodzaj CNC F-16i-MB ATC24
Przesuw w osi Y 355 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 786 mm

Przesuw w osi X 1125 mm
Przesuw w osi Z 571 mm
Rodzaj CNC FANUC OMC
Przesuw w osi Y 565 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 1200 mm

Przesuw w osi X 760 mm
Przesuw w osi Z 455 mm
Rodzaj CNC Fanuc Series 16i-MB
Przesuw w osi Y 460 mm
Stół obrotowy (4th axis) nie
Długość stołu 860 mm
Uzywane centra obróbkowe - pionowe
Uzywane centra obróbkowe - pionowe
Uzywane centra obróbkowe - pionowe
Ta strona jest również dostępna w języku angielskim
This page also exists in English