Używane pralnice / prasowalnice 83

Producent:

Wszyscy producenci

Lokalizacja:

Wszystkie lokalizacje

Kraj:

Lokalizacja

Rok produkcji:

Specyfikacja techniczna

w kg

Używane pralnice / prasowalnice
Używane pralnice / prasowalnice
Używane pralnice / prasowalnice