Tkactwo - klejarki do osnów 15

Producent:

Wszyscy producenci

Lokalizacja:

Wszystkie lokalizacje

Kraj:

Lokalizacja

Rok produkcji:

Specyfikacja techniczna

w mm

Używane klejarki do osnów
Używane klejarki do osnów
Używane klejarki do osnów
Ta strona jest również dostępna w języku angielskim
This page also exists in English