Uzywane nawijaki, rozwijaki, maszyny do cięcia wzdłużnego 65