Używane suszarnie do drewna 25

Kategorie


Paliwo
Końcowa wilgotność w % 12
Początkowa wilgotność w % 45
Moc silnika 185 kW

Objętość w m3 360
Paliwo electric
Przepływ powietrza 450 m³/h
Wiatraki 8

Objętość w m3 75
Paliwo electricity
Końcowa wilgotność w % 8
Przepływ powietrza 10000 m³/h
Początkowa wilgotność w % 8
Wiatraki 4

Objętość w m3 200
Paliwo WOOD WASTE AND RUMEGUS
Wiatraki 6
Przepływ powietrza 0 m³/h
Początkowa wilgotność w % 10
Moc wiatraków 3 kW

Objętość w m3 1.5
Paliwo electrique
Wiatraki 1
Przepływ powietrza 0 m³/h
Końcowa wilgotność w % 10
Moc wiatraków 2 kW

Objętość w m3 3.2
Moc silnika 300 kW
Przepływ powietrza 0 m³/h
Uzywane piece do suszenia drewna
Uzywane piece do suszenia drewna
Uzywane piece do suszenia drewna
Ta strona jest również dostępna w języku angielskim
This page also exists in English