Używane suszarnie do drewna 14

Wszystkie kategorie


Paliwo Warme Luft
Końcowa wilgotność w % 10
Początkowa wilgotność w % 55
Moc silnika 160 kW

Objętość w m3 4000
Początkowa wilgotność w % 48
Moc silnika 33 kW
Przepływ powietrza 4000 m³/h
Końcowa wilgotność w % 12

Objętość w m3 100
Wiatraki 6
Moc silnika 3 kW
Paliwo Agua caliente 90ºC
Moc wiatraków 3 kW

Objętość w m3 200
Paliwo WOOD WASTE AND RUMEGUS
Wiatraki 6
Przepływ powietrza 0 m³/h
Początkowa wilgotność w % 10
Moc wiatraków 3 kW
Uzywane piece do suszenia drewna
Uzywane piece do suszenia drewna
Uzywane piece do suszenia drewna
Ta strona jest również dostępna w języku angielskim
This page also exists in English