Używane wagi kontrolne 125

Kategorie


Pojemność minimalna 0 g
Dokładność 0 g
Pojemność maksymalna 6 g

Pojemność minimalna 20 g
Pojemność maksymalna 20000 g

Pojemność minimalna 10 g
Pojemność maksymalna 1000 g

Waga kontrolna Garvens S2 Super sprzedawca


Pojemność maksymalna 100 g

Waga kontrolna Garvens VS 2 Super sprzedawca


Pojemność maksymalna 300 g

Pojemność minimalna 0 g
Pojemność maksymalna 300000 g

Waga kontrolna Garvens S2 Super sprzedawca


Pojemność minimalna 0 g
Pojemność maksymalna 400 g

Pojemność minimalna 1 g
Dokładność 0 g
Pojemność maksymalna 6 g

Pojemność minimalna 10 g
Pojemność maksymalna 300 g

Pojemność minimalna 7 g
Pojemność maksymalna 1200 g

Pojemność minimalna 100 g
Pojemność maksymalna 1200 g
Ta strona jest również dostępna w języku angielskim
This page also exists in English