Używane wagi kontrolne 113

Kategorie


Pojemność minimalna 10 g
Dokładność 0.1 g
Pojemność maksymalna 600 g

Pojemność minimalna 5 g
Pojemność maksymalna 600 g

Pojemność minimalna 2 g
Dokładność 0.1 g
Pojemność maksymalna 500 g

Pojemność minimalna 500 g
Pojemność maksymalna 30000 g

Pojemność minimalna 50 g
Dokładność 1 g
Pojemność maksymalna 3000 g

Pojemność minimalna 0 g
Pojemność maksymalna 400 g

Pojemność minimalna 600 g
Pojemność maksymalna 5000 g

Pojemność minimalna 4000 g
Dokładność 200 g
Pojemność maksymalna 1200000 g

Pojemność minimalna 3000 g
Pojemność maksymalna 50000 g
Ta strona jest również dostępna w języku angielskim
This page also exists in English