Używane liczarki 29

Wszystkie kategorie


Szybkość dla tabletek na minutę 1500
Szybkość dla fiolek na minutę 1500
Szybkość dla kapsułek na minutę 1500

Zasilanie 220 V
Szybkość dla tabletek na minutę 2770

Zasilanie 230 V
Szybkość dla kapsułek na minutę 16000

Zasilanie 220 V
Szybkość dla tabletek na minutę 20

Zasilanie 220 V
Szybkość dla kapsułek na minutę 20
Szybkość dla tabletek na minutę 10
Szybkość dla fiolek na minutę 50

Zasilanie 220 V
Szybkość dla kapsułek na minutę 20
Szybkość dla tabletek na minutę 25
Szybkość dla fiolek na minutę 25

Szybkość dla tabletek na minutę 2000
Szybkość dla kapsułek na minutę 1800

Zasilanie 220 V
Szybkość dla kapsułek na minutę 3000
Szybkość dla tabletek na minutę 8000

Zasilanie 1500 V
Szybkość dla fiolek na minutę 3000
Szybkość dla tabletek na minutę 4800
Ta strona jest również dostępna w języku angielskim
This page also exists in English