Używane liczarki 37

Wszystkie kategorie


Szybkość dla tabletek na minutę 2000
Szybkość dla kapsułek na minutę 1800

Zasilanie 380 V
Szybkość dla kapsułek na minutę 120
Szybkość dla tabletek na minutę 120

Szybkość dla tabletek na minutę 1500
Szybkość dla fiolek na minutę 1500
Szybkość dla kapsułek na minutę 1500

Zasilanie 220 V
Szybkość dla kapsułek na minutę 800
Szybkość dla tabletek na minutę 2600
Szybkość dla fiolek na minutę 35

Zasilanie 0,3 V
Szybkość dla fiolek na minutę 30
Ta strona jest również dostępna w języku angielskim
This page also exists in English